Ook nu hebben we het bezoekersgedrag op funda van de afgelopen twee weken geanalyseerd en vergeleken met ‘reguliere’ weken eerder in 2020. En ook het consumentenonderzoek naar het actuele sentiment rondom de aan- en verkoop van een woning is voortgezet. Dat leverde de afgelopen week ruim 1100 respondenten op. Zo krijgt u een goed beeld van hetgeen zich op macroniveau afspeelt in de woningmarkt en wat u waarschijnlijk zelf in de praktijk op microniveau ervaart.


Stijgende lijn


Waar we twee weken geleden nog een dalende trend zagen in het aantal bezoeken, zoekopdrachten en contactaanvragen, lijkt de situatie zich weer te normaliseren. Het aantal bezoeken dat de consument aan funda bracht, steeg in week 14 tot 102% ten opzichte van de eerste tien weken van 2020. In absolute aantallen kwam dat neer op zo’n 14,6 miljoen bezoeken. Twee weken terug was dat nog 12 miljoen (85%). Ook het aantal zoekopdrachten laat een stijgende lijn zien en groeide van bijna 2 miljoen twee weken terug, tot 2,5 miljoen in week 14. Vergeleken met reguliere weken in 2020 is dat ongeveer 96%.


 


(Bron: Funda)